PLAN ZAJĘĆ I HARMONOGRAM

PLAN EDUKACYJNY DA KOBIET W CIĄŻY PROGRAM PROFILAKTYKI I EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ

 1. Przebieg ciąży- zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej.
 2. Rozwój dziecka w łonie matki od poczęcia do narodzin.
 3. Dieta ciężarnej i położnicy- prawidłowe odżywianie w ciąży i w okresie karmienia piersią.
 4. Przebieg porodu- omówienie okresów porodu.
 5. Poród-wpływ rodzącej na jego przebieg. Nauka technik relaksacyjnych.
 6. Przygotowanie rodzącej do odbycia porodu w szpitalu-rzeczy niezbędne do szpitala, zwyczaje i zasady panujące na porodówce i oddziale położniczym.
 7. Przygotowanie kącika noworodka. Omówienie kosmetyków do pielęgnacji noworodka.
 8. Pielęgnacja skóry noworodka. Toaleta pępka noworodka.
 9. Kąpiel noworodka.
 10. Fizjologiczne zmiany zachodzące u dziecka w okresie noworodkowym (żółtaczka, rumień noworodkowy, itp.)- omówienie.
 11. Karmienie piersią-technika oraz zalety karmienia naturalnego.
 12. Pielęgnacja i higiena po porodzie (pielęgnacja rany po szyciu).
 13. Problemy związane z karmieniem piersią.
 14. Nauka samobadania-profilaktyka chorób nowotworowych.
 15. Masaż noworodka, podstawowe informacje dotyczące chust, sposoby ich wiązania.

NOWOŚĆ! WARSZTATY CHUSTOWE, PREZENTACJA SPOSOBÓW WIĄZANIA CHUST I NOSZENIA W NICH DZIECKA.

ZAJĘCIA WE WTORKI I CZWARTKI: 16.00-17.30
JEDNAK GODZINY TE MOGĄ ULEC ZMIANIE PO BEZPOŚREDNIM USTALENIU PORY Z PACJENTKAMI. MAJĄC NA WZGLĘDZIE PRZEDE WSZYSTKIM DOBRO PACJENTEK STARAMY SIĘ TWORZYĆ GRUPY O NAJDOGONIEJSZYCH GODZINACH.

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM BEZPŁATNYMI ZAJĘCIAMI Z EDUKACJI OKOŁOPORODWEJ W RAZIE NIEMOŻNOŚCI UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY W CELU SKORYGOWANIA TERMINU.

Wszelkie informacje a także rejestracja telefoniczna:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
pod nr tel. (32) 793-05-07 lub 664 303 101

Bądź mailowo:
medmar@op.pl w celu rejestracji lub potwierdzenia obecności na zajęciach.

Tworzenie stron internetowych Kraków: HSDesign.pl